INFORME SENGLAR GÀBIA PARANY

24/10/2022


INFORME SENGLAR GÀBIA PARANY


En relació amb la consulta que hem rebut respecte als danys que es poguessin causar a tercers amb motiu del sacrifici d'un senglar capturat en gàbia, cal assenyalar que:

Estant en vigor la Llei de Caça 1/1970 de 4 d'abril, Llei que regula la protecció, conservació i foment de riquesa cinegètica i el seu ordenat aprofitament, recull en el seu article 2 que “es considera acció de caçar l'exercida per l'home mitjançant l'ús d'arts, armes o mitjans apropiats per a buscar, atreure, perseguir o assetjar als animals definits en aquesta Llei com a peces de caça amb la finalitat de donar-los mort, apropiar-se d'ells o de facilitar la seva captura per un tercer “.Més informació

Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça