SUPLEMENT EMISSORA. FEDERATIVA / D.ÚNIC

Caçadors


SUPLEMENT EMISSORA. FEDERATIVA / D.ÚNIC


Per poder utilitzar les emissores amb freqüències del projecte emissores de la fcc, el caçador ha d’estar federat amb la targeta federativa en vigor i/o document únic. recordem que el document únic és la targeta federativa + assegurança rc del caçador.
pagar la taxa de 3 euros anual per emissora, amb el concepte d’us d’emissores. aquesta taxa va inclosa a la targeta federativa i/o document únic. sense aquesta taxa pagada, el caçador utilitza l’emissora de forma il·legal. 

Aquest fet, pot comportar sancions elevades per part de telecomunicacions.Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça