COMPETICIONS

Competicions


COMPETICIONS


Assegurances de competicions. Coberrtures RC directa o subsidaria de l'assegurat o organitzador de la competició.

Assegurances de competicions i entrenaments amb amplies cobertures per tal de realitzar un esdeveniment.

 Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça