modalitats_competicio
CAÇA AMB ARC


CAÇA AMB ARC

Caça amb arc
Una altra modalitat de recent implantació és la caça amb arc, mitjançant la qual es vol potenciar la pràctica d'una modalitat tradicional, que és de difícil execució per l'habilitat que ha de tenir el practicant, a més del coneixement de les espècies que ha d'abatre.

El principal objectiu de la Comissió Nacional tendeix a realitzar una normativa clara i, específica sobre la caça esportiva amb arc, on s'especifiqui les diferents disciplines esportives, així com les modalitats de caça pròpies de la caça amb arc, per a la seva presentació i acceptació oficial per les autoritats competents.Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça