Representació Territorial de la FCC a Barcelona

Joaquin Zarzoso

President de la Representació Territorial de la FCC a Barcelona.

Actualment és president de la Societat de Caçadors l'Alzina

Actualment ocupa el càrrec de Consejero a Mutuasport.

 


La Federació Catalana de caça ( FCC) és una entitat privada d’interès públic i social dedicada a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica de la caça reconeguda dins l’àmbit de Catalunya que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plena pel compliment de les seves finalitats, les quals, són sense ànim de lucre i de durada indefinida.  

La FCC, pel compliment de les seves finalitats i pel millor desenvolupament de les seves competències pel tot el territori de Catalunya, s’organitza amb Representacions Territorials en l’àmbit de les respectives províncies. Així doncs, la Representació Territorial de la FCC a Barcelona (RT de la FCC a Barcelona) disposa de competències específiques que se’ls assignen mitjançant els Estatuts de la FCC i d’altres que, en tot moment, se’ls hi pugui delegar.  Més informació

Jornades formatives

Últims arxius multimèdia

Competició

Esdeveniments esportius

Descomptes federats

Caça i conservació

Legislació

Col·laboradors / PatrocinadorsPolítica de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça