REGLAMENT BÀSIC DE COMPETICIONS DE LA FCC

24/10/2022


REGLAMENT BÀSIC DE COMPETICIONS DE LA FCC


REGLAMENT BÀSIC DE COMPETICIONS DE LA  FCC 2022

  1. Per a poder participar en qualsevol de les competicions autonòmiques s’ha  de tenir la llicència federativa en vigor i disposar d’una assegurança de  responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 600.000€.
  2.  Per a participar en l’equip autonòmic és de caràcter obligatori inscriure’s mitjançant la web de la FCC (www.federcat.com).
  3. Per a participar en l’equip autonòmic sols es tindran en compte les inscripcions que hagin realitzat el pagament mitjançant el numero de  compte de la FCC.
  4.  El període d’inscripció es tancarà 3 dies abans de l’inici de la competició. 


Més informacióPolítica de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça