PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ CINEGÈTICA

22/09/2022
Qui està obligat a tenir un PTGC
Tots els titulars de les àrees de caça que vulguin realitzar un aprofitament cinegètic en la seva àrea de caça.

Com es pot presentar un PTGC

  • Individualment per a cada àrea de caça.
  • Les àrees privades i locals de caça de caça major poden presentar un pla conjunt entre dues o més àrees, sempre que siguin confrontants en més d'un 25% del perímetre i formin part d'una mateixa unitat paisatgística i biològica.
  • L'autorització d'aprofitament serà per a les mateixes espècies.
  • Les àrees privades de caça de les comarques del Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta i a la Reserva Nacional de Caça dels Ports de Tortosa i Beseit  que tinguin autoritzat l'aprofitament de la cabra hauran de realitzar un PTGC conjunt i ser considerades com a una unitat.

On s'ha de presentar el PTGC
Trobareu més informació, la documentació corresponent i l'accés a la presentació de la sol·licitud al portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, a la següent adreça:

Plans tècnics de gestió cinegètica

Els autònoms, professionals, empreses, entitats i altres col·lectius només el poden tramitar per internet. Quan envieu el formulari us heu d’identificar amb l'idCATMòbil o un certificat digital de persona física, jurídica o vinculada.

Els particulars el poden fer presencialment o per internet. 

Definicions.

  • Repoblació: conjunt d'accions que comporten l'alliberament d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona cinegètica fora del període autoritzat de caça, amb l'objectiu de recuperar els efectius reproductors de les seves poblacions i de les densitats en el medi.
  • Alliberament: conjunt d'accions que comporten deixar anar exemplars d'espècies de la fauna salvatge cinegètica durant la temporada de caça per caçar-les en un període curt de temps i sense finalitat reproductora.
  • Espècies caçables: espècies d'animals de caça menor i major que són autoritzades i classificades en la normativa vigent sobre caça i en l'ordre anual respectiva, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a cada temporada al territori de Catalunya.
  •  

Nota: La Territorial de Barcelona disposa d'un tècnic que us pot tramitar el vostre Pla Tècnic de Gestió Cingètica, contacta amb nosaltres.

Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça