MANUAL DE CENS DE CÉRVOL I CABIROL

22/09/2022
PER QUÈ REALITZAR CENSOS DE LES POBLACIONS?
Per poder realitzar una gestió responsable de les poblacions de qualsevol espècie, és necessari conèixer la mida poblacional i l’estructura de la població en qüestió. Aquest coneixement ens informa sobre paràmetres fonamentals de la seva ecologia com les taules de vida, la productivitat, la mortalitat, etc. Així, el coneixement de la mida poblacional i de la relació de 
sexes i classes d’edat, permet al gestor establir l’aprofitament als objectius de gestió de la  població.

Tant la mida poblacional com l’estructura de sexes i edats de les poblacions són un reflex de l’equilibri en què es troben les poblacions amb el medi, i per tant, el coneixement d’aquest paràmetres ha d’aportar informació bàsica per una gestió responsable.

COM REALITZAR ELS CENSOS?

D’entre el conjunt de mètodes d’estima poblacional, des d’un punt de vista pràctic, tractarem 
fonamentalment aquells que es basen en l’observació directa dels exemplars: 


• Itinerari lineal
• Punts fixos d’observació
• Fitxes de batudes
• Observacions a l’atzar d’individus
• Indicis de presència.


Aquest mètodes a més de la mida poblacional ens permeten estudiar l’estructura d’edat i sexes de la població.
A més dels mètodes basats en l’observació directa dels exemplars, també tractarem un mètode basat en la detecció d’indicis indirectes de la presència de l’espècie, com és el recompte d’excrements. Aquest mètode té l’avantatge que no requereix establir contacte amb els exemplars de la població, si no que es basa en la detecció de rastres i indicis que els animals deixen. Hi ha una relació entre la taxa de rastres i el nombre d’animals que els ha deixat. Necessita poc esforç i dóna uns resultats prou satisfactoris en l’estima de la mida poblacional. Per contra, no permet estudiar l’estructura d’edat i sexes de la població. 

Més informació al Pdf adjunt.Més informacióPolítica de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça