REPOBLACIONS I ALLIBERAMENTS

Autorització per a repoblació o alliberament d'espècies cinegètiques.

Les repoblacions i els alliberaments d'espècies de fauna autòctona cinegètica requereixen una autorització prèvia.

Les repoblacions són les actuacions en què es deixen anar exemplars d'espècies de fauna salvatge cinegètica autòctona autoritzada fora del període hàbil de caça, amb la finalitat d'assegurar-ne la reproducció i d'augmentar-ne la densitat. En canvi, els alliberaments tenen com a objectiu que la fauna esmentada autoritzada durant la temporada hàbil de caça de cada espècie es pugui caçar en un període curt de temps i sense una finalitat reproductora.

Es pot fer Per internet
Sol·licitud: mitjançant petició genèrica, a la qual cal adjuntar un dels dos documents següents: 
Sol·licitud d’autorització per a la repoblació o l’alliberament d'espècies cinegètiques en una àrea privada o local de caça (model M0248-DO1)

Sol·licitud d’autorització per a la repoblació o l’alliberament d'espècies cinegètiques en una àrea privada de caça de reglamentació especial (model M0248-DO6)

Comunicació del dia de la repoblació o alliberament 


Comunicació del resultat de la realització de repoblacions i/o alliberaments d'espècies cinegètiques: mitjançamt petició genèrica, a la qual cal adjuntar el document següent:

Comunicació del resultat de la realització de repoblacions i/o alliberaments (model M0248-DO4)
Guia per a la tramitació telemàtica de la sol·licitud i comunicació de resultats de repoblació o alliberament d’espècies cinegètiquesPolítica de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça