FOTOGRAFIA, FILMACIÓ I OBSERVACIÓ

Per a fotografiar, filmar i observar la nostra fauna salvatge autòctona, així com obtenir-ne qualsevol altra informació gràfica o visual que comporti la molèstia dels exemplars, és necessària una autorització especial, atès que es tracta d'una excepció a les garanties de conservació de les espècies autòctones salvatges establertes en l'article 52 de la Llei 42/2007 del patrimoni natural i de la biodiversitat.

A Catalunya aquestes activitats estan regulades pel Decret 148/1992, de 9 de juny de 1992, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge. Aquest Decret estableix una classificació de les espècies protegides segons el grau de sensibilitat a les molèsties provocades per les persones, especialment durant l'època de la reproducció. D'aquesta manera es determinen les espècies “Poc sensibles”, “Sensibles” i “Molt sensibles”.

Per a poder dur a terme aquestes activitats cal autorització:

En el cas d’espècies “Molt sensibles” i “Sensibles” en els llocs crítics de cria i durant la temporada de cria (quiròpters i ós bru, també durant època i zona d’hivernada).
Per a qualsevol espècie de la fauna salvatge, quan l’activitat pugui molestar-la de manera significativa (especialment durant temporada de cria i llocs crítics de cria).
Les sol·licituds s'han d'adreçar al Servei de Fauna i Flora de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, amb l'excepció de les sol·licituds de fotografia, filmació o observació des de l'observatori de Boumort, que s'han de trametre als Serveis Territorials a Lleida del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Autorització per a l'observació i l'enregistrament gràfic i/o visual d'espècies de fauna salvatge. gencat.catPolítica de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça