NORMATIVA DEL REGISTRE D'ENTITATS DEPORTIVES

DECRET 34/2010, de 9 de març, del Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant aquest Decret es dota el Registre d'un marc flexible que permeti d'adaptar-lo a les noves circumstàncies en un àmbit tan dinàmic com l'esportiu, a la vegada que s'incorporen totes les innovacions i canvis que ha introduït el Text Únic de la Llei de l'esport en el model associatiu, en redefinir de forma general l'organització esportiva privada.Més informació

Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça