RESOLUCIÓ ACC/2345/2022, de 19 de juliol

Per  la qual es convoquen els ajuts, per a l'any 2023, destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir la seva densitat en el medi i contribuir a la prevenció i lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies  ramaderes i per promoure l'aprofitament de la carn procedent de les peces capturades a fi d'introduir-la en el circuit de
comercialització mitjançant el seu transport i recepció als punts logístics de carn de caça (PLCC) i/o establiments de manipulació de carn de caça (EMCC) Més informació

Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça