modalitats


CAÇA MAJOR

Especies de Caça Major

Són animals de gran volum, amb reduïda mortalitat natural i elevada esperança de vida. A fi de reduir la competència inevitable d'aquest creixement, aquestes espècies tenen una taxa de reproducció reduïda. Per tant, a diferència de les espècies de caça menor, el marge per poder-les caçar és menor, ja que aquestes espècies no disposen d'una capacitat natural de recuperacióper tornar cada any als valors originals d'abans de la caça, a excepció del senglar.

En el nostre país, les espècies de caça major pertanyen totes al grup dels ungulats, que inclou el cérvol (Cervus elaphus), la daina (Dama dama), el cabirol (Capreolus capreolus), l'isard (Rupicapra rupicapra), la cabra salvatge (Capra hispanica), el porc senglar (Sus scrofa) i el mufló (Ovis ammon). Si bé la mala gestió i la conservació insuficient van portar moltes d'aquestes espècies a extingir-se en les seves zones de distribució natural, avui són el paradigma de la recuperació dels hàbitats i de la bona gestió d'anys de feina.

MODALITATS DE CAÇA

Acostament

Les espècies cinegètiques que s'abaten mitjançant la modalitat d'acostament són l'isard, la cabra salvatge, el cabirol, el cérvol, la daina i el mufló.


L'acostament consisteix a anar a la recerca i captura d'un determinat exemplar, el que compleixi les condicions que el pla d'aprofitament indica (quant a sexe, edat, trofeu o selectiva), amb l'objectiu de mantenir l'equilibri poblacional del territori.
Un cop identificat l'exemplar que s'hagi d'abatre amb l'ajuda imprescindible dels binocles, s'inicia un minuciós apropament per tenir l'animal a la distància justa que permet disparar amb garanties d'èxit suficients.

Batuda
La batuda és la modalitat més practicada i tradicional a Catalunya per caçar el porc senglar, encara que excepcionalment també es pot autoritzar aquest tipus de caça per abatre altres espècies cinegètiques.


En el desenvolupament d'una batuda, hi poden participar entre 25 i 50 

caçadors, per tant, la coordinació i l'organització han de ser molt precises. Abans de res, cal triar la zona on es preveu fer la batuda, després d'haver verificat la presència de senglar a partir de la trobada de rastres. Seguidament, els caçadors se situen tant en llocs fixes anomenats “parades” o "postures", que cobreixen la zona de batuda, com en punts estratègics de la via de fugida de l’animal que s’hagi d’abatre. Una vegada els components de la colla ja estan ben ubicats, els gossers, caçadors e indicacions del cap de colla, responsables de dirigir els gossos, baten la zona de caça amb els gossos per localitzar i conduir els animals cap a les parades.

 

Aguait
L'aguait, o espera en caça major, és una modalitat que s'utilitza sobretot per a la caça del porc senglar a l'inici del dia i al  capvespre.  Cal saber quines són les zones que acostuma a freqüentar i esperar-los des d'un lloc elevat que permeti l'albirament de l'animal. Quan més s'utilitza és en època de veda, quan el porc senglar causa danys, mitjançant autoritzacions especials en zones on l'organització de batudes, sobretot per motius de seguretat, no són aconsellables.Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça