MARC LEGAL ACTUAL OCELLAIRE

Document que vol aclarir la proliferació d´informacions confuses, errònies i/o les pràctiques il·legals. s’han donat informacions confuses i força incorrectes en relació a la tinença d’ocells fringíl·lids (pinsà, verdum, passerell i cadernera) i creiem que cal aclarir quin és el marc legal actual que regula aquesta qüestió. Us prego que ...

FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA. MODALITAT ESPORTIVA OCELLAIRE

El present reglament té com a finalitat regular la pràctica de la disciplina esportiva ocellaire, dintre de l'ambit territorial de tota Catalunya. Competicions local, social, provincials, autònomiques ocellaires. En aquest reglament trobaràs tota la informació necessaria. ...

Informe Técnico-Jurídico sobre el Dictamen de la Comisión Europea contra el Silvestrismo

RESPUESTA    DE    LAS    COMUNIDADES    AUTÓNOMAS AL    DICTAMEN    MOTIVADO EXPEDIENTE    DE   INFRACCIÓN  2016/4028 De     la     inviabilidad     de     la     cría     en cautividad,     justificada,     avalada     y     fundamentada ...Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça