MARC LEGAL ACTUAL OCELLAIREMARC LEGAL ACTUAL OCELLAIRE


Document que vol aclarir la proliferació d´informacions confuses, errònies i/o les pràctiques il·legals. s’han donat informacions confuses i força incorrectes en relació a la tinença d’ocells fringíl·lids (pinsà, verdum, passerell i cadernera) i creiem que cal aclarir quin és el marc legal actual que regula aquesta qüestió. Us prego que feu difusió d’aquest escrit entre els vostres associats. 

Situació actual per a la tinença, cria en captivitat i exhibició pública d’ocells fringíl·lids mentre no s’aprovi una nova regulació:


1. Per garantir i acreditar la tinença legal de caderneres (Carduelis carduelis),  passerells (Carduelis cannabina), pinsans (Fringila coelebs) i verdums (Carduelis chloris), els posseïdors han de conservar les autoritzacions excepcionals de captura dels anys 2009, 2011, 2014 i 2015, tenir els exemplars anellats amb anelles oficials de la Generalitat de Catalunya o bé acreditar documentalment la legal procedència dels esmentats exemplars cas que provinguin d’altres CCAA o bé d’altres països de la UE.Més informació

Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça