EL PROJECTE PILOT PER CONTROLAR LA FERTILITAT DELS SENGLARS EN ZONES URBANES I PERIURBANES

28/09/2022
Des de l’any 2018 s’han capturat 219 senglars a zones urbanes i periurbanes de Terrassa, Matadepera, Vacarisses i Sant Cugat del Vallès, dels quals 192 han estat injectats amb una vacuna esterilitzant. Dels  192 senglars vacunats, se n’ha pogut recapturar un 29,2% (56 individus, 34 femelles i 22 mascles). En  totes les femelles en 10 dels 22 mascles es varen poder apreciar indicis de desaparició de l’activitat  reproductora en un període comprés entre 2 mesos i 3 anys després de l’administració de la vacuna.


Des de la Representació Territorial de la FCC a Barcelona ens alegrem dels resultats del projecte  obtinguts fins ara i volem felicitar a l’equip investigador. Qualsevol iniciativa dirigida a recolzar la dura  tasca de la gestió de l’espècie que fins ara recau exclusivament sobre el col.lectiu de caçadors és  benvinguda. Tot i així, tant en la presentació dels resultats de projecte com en el ressò mediàtic posterior, s’han difós algunes informacions inexactes o errònies que convé precisar.Més informació

Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça