ELS CAÇADORS DIEM PROU A LA MANIPULACIÓ MEDIÀTICA DEL PROJECTE VACUNA!!!

15/06/2018
Davant les publicacions recents dels darrers dies i setmanes als diferents mitjans de comunicació com la Vanguardia, El Punt Avui, 324 i d’altres, on la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col•legi d’Advocats de Catalunya fa una valoració no contrastada  segons la qual han deixat de néixer 400 cries gràcies a una efectivitat del 100% de la vacuna aplicada a les femelles de senglar, la Representació Territorial de la FCC a Barcelona va convocar el passat divendres dia 15 de juny a las societats de caçadors de l‘àmbit territorial  dels municipis on s'hi està aplicant la vacuna. 


L’objectiu de la jornada era informar de les observacions que fi ns ara han fet públiques els  responsables de l’estudi de la vacuna contraceptiva del mal ús mediàtic que des de diferents grups animalistes s’està fent d’aquest estudi per atacar frontalment a la pràctica de la caça i als caçadors. 


Per aportar dades reals i objectives de la gestió cinegètica al Vallès Occidental, es va comptar amb dues ponències a càrrec del Cap de la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental dels Serveis Territorials de Barcelona de la Generalitat de Catalunya i del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la UAB (SEFaS), per a aportar coneixement tècnics i científi cs sobre les poblacions de porc senglar i la viabilitat de la vacuna immunocontraceptiva injectable per a controlar poblacions de senglar en espais oberts.

 Més informació

Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça