serveis


Assessorament Jurídic

La Representació Territorial de la FCC a Barcelona presta als seus federats i a les juntes directives un servei  d'assessorament jurídic TOTALMENT GRATUIT

Amb una profesional especialitzada en tot el referent al marc legal que regula l'activitat cinegètica ofereix assessorament a caçadors i societats de caça en tots aquells problemes de tipus legal.

El Servei Jurídic de la Territorial de Barcelona pots trobar a la  Sra. Montserrat Romeo que fa una atenció personalitzada tant a la  societat de caçadors com al caçador federat, garantint sempre un tracte professional i proper.

 • ELABORACIÓ DE RESUMS SOBRE AFECTACIÓ NORMATIVA COVID A L'ACTIV CAÇA /OCELLS (Totalment GRATUIT)
 • ASSESSORAMENT NIF  (Totalment GRATUIT)
 • ASSESSORAMENT DESBLOQUEIG COMPTES ENTITATS BANCARIES (Totalment GRATUIT)
 • ASSESORAMENT SOCIETATS REUNIONS ASSEMBLEES I JUNTES DIRECTIVES (Totalment GRATUIT)
 • LLIURAMENT LLIBRES SOCIS, CAIXA I ACTES CONSELL CATALÁ DE L'ESPORT (Totalment GRATUIT)
 • SOCIETATS. AVÍS CADUCITAT LLICÈNCIES DE CAÇA I EXPLICACIÓ DE LA SEVA IMPORTÀNCIA.   (Totalment GRATUIT)
 • TRAMITACIÓ SOL.LICITUTS ANELLES OCELLAIRES (Totalment GRATUIT)
 • ASSESORAMENT PROCEDIMENT ELECTORAL  (Totalment GRATUIT)
 • EXPEDIENT CONTRADICTORI (SI *)
 • EXPEDIENT DISCIPLINARI (SI *)
 • RECURSOS D'ALÇADA EXPEDIENT SANCIONADORS CAÇA/ OCELLS / PROTECCIÓ DELS ANIMALS (SI *)
 • AL·LEGACIONS EXPEDIENTS SANCIONADORS NUCLIS ZOOLOGICS (SI *)
 • AL·LEGACIONS EXPEDIENTS SANCIONADORS PROTECCIÓ ANIMALS (SI *)
 • AL·LEGACIONS EXPEDIENTS SANCIONADORS CAÇA/OCELLS (SI *)
 • AL·LEGACIONS RENOVACIÓ PERMÍS D'ARMES  (SI *)
 • CONSULTES JURÍDIQUES VARIES (Totalment GRATUIT)
 • SEGUIMENT ACCIDENTS RC (Totalment GRATUIT)
 • SEGUIMENT ACCIDENTS DANYS PROPIS  (Totalment GRATUIT)
 • SEGUIMENT SINISTRES APC (Totalment GRATUIT)
 • INFORMACIÓ COBERTURES LLICENCIES FEDERATIVES (Totalment GRATUIT)
 • INFORMACIÓ COBERTURES DE LES DIFERENTS PÒLISSES  (Totalment GRATUIT)
 • INFORMACIÓ -  RESOLUCIÓ DE VEDES  (Totalment GRATUIT)
 • INFORMACIÓ SOBRE QUALSEVOL NORMATIVA D'INTERÈS PEL FEDERAT (Totalment GRATUIT)
 • RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS PROCEDIMENT ELECTORAL (Totalment GRATUIT)
 • CANVIS TITULARS APC (Totalment GRATUIT)
 • ASSESSORAMENT AGREGACIONS /SEGREGACIONS APC (Totalment GRATUIT)
 • ATENCIÓ TELEFÒNICA DIVERSA RELACIONADA CAÇA/ ACTIV OCELLAIRE (Totalment GRATUIT)
 • ATENCIÓ PRESÈNCIAL I ASSESSORAMENT JURÍDIC (Totalment GRATUIT)
 • ASSIGNACIÓ I RESOLUCIÓ INCIDÈNCIES CANALS (Totalment GRATUIT)
 • AL·LEGACIONS A PROJECTES NORMATIUS (Totalment GRATUIT)
 • RECURSOS A NORMATIVES  (Totalment GRATUIT)
 • ELABORACIÓ INFORMES JURÍDICS SOBRE DIFERENTS TEMES RELAC CAÇA/ OCELLS (Totalment GRATUIT)
 • PONÈNCIES EN JORNADES JURÍDIQUES/TÈCNIQUES (Totalment GRATUIT)

 

 1. * Preparar i presentar al.legacions davant d' Exp.Sancionadors oberts  per manca de Nucli zoologic a gosseres amb menys de 20 gossos són de franc. 
 2. Preparar i presentar al.legacions davant d' Exp.Sancionadors oberts a persones grans per caçar en zones de seguretat , són de franc.
 3. NO es preparen ni presentes al.legacions davant Exp.Sancionadors per caça furtiva o activitat furtiva d'ocells.

 

Per qualsevol dubte o consulta us podeu adreçar a la Representació Territorial de la FCC a Barcelona


 
E-mail Servei Jurídic: mromeo@fedecazabarcelona.com

Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça