serveis


Servei Tècnic

El dia a dia  de cada societat o vedat de caça necesita de diferents documents tècnics, des de plans tècnics d'aprofitament de caça a diferents tràmits de gestió cinegètica com poden ser: censos, permisos excepcionals, repoblacions, alliberaments, lliurament de precintes i gestió dels llibres de batuda,  entre d'altres.

La Territorial de Barcelona disposa del Genis, el tècnic que teniu a la vostre disposició en dedicació plena. A excepció de l'elaboració del pla Tècnic, la resta de tramitacions es TOTALMENT GRATUITA amb una atenció personalitzada.

Entre les moltes funcions que realitza el Servei Tècnic es troben:

    • PLA TÈCNICS DE GESTIÓ CINEGÉTICA
    • PLANTS TECNICS DE GESTIÓ CINEGÈTICA CONJUNTS DE CAÇA MAJOR
    • TRAMITACIÓ PERMISOS EXCEPCIONALS PER DANYS
    • COMUNICACIÓ RESULTAT CAPTURES AUTORITZACIONS EXCEPCIONALS
    • TRAMITACIÓ COMUNICACIÓ CACERES SENGLAR A L'ESTIU
    • TRAMITACIÓ PERMISOS REPOBLACIONS / ALLIBERAMENTS
    • TRAMITACIÓ SOL·LICITUDS CAPTURA I TRANSLOCACIÓ DE CONILLS
    • TRAMITACIÓ SOL·LICITUDS
    • SEGRAGACIONS/ AMPLIACIONS APC
    • TRAMITACIONS SOL.LICITUTS PRECINTES / CERVOL/ CABIROL/ISARD

 

   • LLIURAMENT DE PRECINTES SOCIETATS
   • IMPREMPTA , LLIURAMENT I RECOLLIDA DE LLIBRES BATUDES
   • PONÈNCIES EN JORNADES DE FORMACIÓ PER A SOCIETATS DE CAÇADORS
   • PONÈNCIES EN JORNADES DE DIVULGACIÓ TÈCNICA
   • ASSESSORAMENT PLANS TÈCNIS DE LES ZONES DE CAÇA CONTROLADA 
   • GESTIÓ AMB AJUNTAMENTS TEMES CINEGÈTICS / REUNIONS / INFORMES
   • ASSESORAMENT SOCIETATS REPOBLACIONS ESPÈCIES CINEGÈTIQUES
   • ASSESORAMENT SOCIETATS CONSULTES TÈCNIQUES
   • ASSESSORAMENT JUNTES DIRECTIVES
   • CENSOS D'ESPÈCIES CINEGÈTIQUES: CÈRVOL I'ISARD
   • AL·LEGACIONS ESBORRANYS NORMATIVES SECTOR CINEGÈTIC
   • ASSISTÈNCIA JORNADES DE DIVULGACIÓ TÈCNICA I/O CIENTÍFICA AJUNTAMENTS SOCIETATS
   • GESTIÓ SOL·LICITUD I REPARTIMENT PERDIUS TORREFERRUSSA

 

El Servei Tècnic és dedicació exclusiva per tota la provincia. Així, els caçadors o societats federades que requereixin qualsevol servei d'aquest gabinet poden dirigir-se a la Territorial de Barcelona.

E-mail Tècnic: genis@fedecazabarcelona.com

Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça