serveis


Registres Societats. Consell Català de l'Esport

El Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, adscrit orgànicament al Consell Català de l’Esport, és únic i constitueix una oficina pública que té com a finalitat:

La inscripció dels clubs o associacions esportives
L’adscripció de les seccions esportives d’entitats no esportives
La inscripció de les agrupacions esportives i de les federacions esportives catalanes
Perquè es puguin inscriure al Registre, les entitats citades han de tenir el seu domicili social a Catalunya.

La inscripció en el Registre d’entitats esportives d’un club o associació, una agrupació o una federació esportiva comporta el seu reconeixement legal als efectes de la Llei de l’Esport.

La inscripció o adscripció en el Registre d’entitats esportives serà requisit essencial per optar als ajuts o al suport que la Generalitat de Catalunya o altres administracions públiques poden concedir, així com per participar en competicions oficials i per gaudir de la resta de beneficis continguts en la legislació esportiva.

La Representació Territorial de la FCC a Barcelona realitza tota mena de gestions amb el Consell Català de l'Esport de forma TOTALMENT GRATUITA per totes les societats federades.

 

  • CONSTITUCIÓ  SOCIETATS (Totalment GRATUIT)
  • ASSESSORAMENT I TRAMITACIÓ CANVIS CÀRRECS JUNTES DIRECTIVES (Totalment GRATUIT)
  • MODIFICACIÓ DOMICILI SOCIAL I TRAMITACIÓ (Totalment GRATUIT)
  • ASSESSORAMENT I TRAMITACIÓ  PER FINALITZACIÓ MANDAT LEGISLATIU DE JUNTES DIRECTIVES (Totalment GRATUIT) 
  • TRAMITACIÓ I MODIFICACIÓ DENOMINACIÓ SOCIAL (Totalment GRATUIT)
  • MODIFICACIO ARTICULAT ESTATUTS SOCIALS DE LA SOCIETAT (Totalment GRATUIT)
  • INSCRIPCIONS VARIES AL REGISTRE D'ENTITATS ESPORTIVES (Totalment GRATUIT)
  • TRACTES SUCCESSIUS CÀRRECS JUNTA DIRECTIVA (Totalment GRATUIT)
  • ACTUALITZACIÓ SOCIETATS INACTIVES DAVANT EL REGISTRE (Totalment GRATUIT)
  • ASSESSORAMENT I TRAMITACIÓ DISSOLUCIÓ SOCIETATS (Totalment GRATUIT)
Política de privacitat Política de privacitat xarxes socials Avís legal


Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona
C/ Domènech i Montaner núm. 20, 08205, Sabadell | Telf. 93 2682307 | Fax. 93 2682927 | Nif Q 5855923H

Federació Catalana de Caça